Najmkamas Logo
Zadzwoń:
telefon +48 531 281 217
Pn - Pt 7:30 - 16:00
Sb 7:30 - 8:30

Regulamin

PODSTAWOWE ZASADY WYNAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO W DARENT

 • Masz prawo zapoznać się ze stanem technicznym sprzętu. Jeśli masz uwagi, zanotujemy w protokole zdawczo-odbiorczym.
 • Sprzęt wynajmujemy na czas oznaczony, bądź nieoznaczony.
 • Przy zawieraniu umowy pobierana jest kaucja. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości przedmiotu najmu, czasu najmu.
 • Co do zasady, koszty transportu sprzętu obciążają Najemcę, ale możemy ustalić inne zasady.
 • Sprzęt powinien do nas wrócić w stanie niepogorszonym, oczywiście z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia eksploatacyjnego.
 • Jeżeli sobie zażyczysz wydamy Ci wszystkie niezbędne dokumenty techniczne sprzętu, instrukcje obsługi.
 • Przekazując Ci sprzęt stajesz się za niego odpowiedzialny. Jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować Nas o utracie sprzętu, jego uszkodzeniach itp.
 • Mamy prawo domagać się udostępnienia nam sprzętu do oględzin podczas trwania umowy najmu.
 • Nie zgadzamy się na podnajem naszego sprzętu, jak i oddania go w używanie innym osobom.
 • Płatność odbywa się na podstawie wystawionej przez nas faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy, bądź gotówką przy odbiorze sprzętu.
 • Jeśli będziesz mieć pytania, problemy jesteśmy do Twojej dyspozycji.